Redakčná rada


Šéfredaktorka: Elena Fejdiová

Danijela Jerotivević

Ľuboslava Hloušková

Katarína Očková

Filip Boberić

Katarína Böhmová