ANTHROPOLOGICASLOVACA

ISSN 2730-0579 ⋅ Časopis pre sociálnu antropológiu a príbuzné disciplíny